Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon järjestämistä Lounais-Suomen alueella. Määräyksistä löytyvät mm. eri jätelajien keräysvelvoitteet ja tyhjennysvälit sekä jätevesilietteen käsittelyä koskevat säännökset. Määräykset astuivat voimaan 1.6.2017 jätehuoltolautakunnan päätöksellä.

Jätehuoltomääräykset löydät Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sivuilta: jätehuoltolautakunta/jätehuoltomääräykset

Huom! 2023! Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräykset on uudistettu. Määräysten päivittäminen tuli tarpeelliseksi jätelainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi sekä alueen määräysten yhtenäistämiseksi. Voit lukea jätehuoltolautakunnan tiedotteen täältä.