19.12.2023

Uutiset

Työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea Salon Korvenmäen metanointihankkeelle 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea hankkeelle, jonka tarkoituksena on tuottaa kaatopaikkakaasusta metaania Salon Korvenmäessä. 

Hankkeen toteutuessa Korvenmäen jätekeskuksen alueelle rakennettaisiin sen aikana elektrolyyseri sekä metanointilaitos, jonka teho on 220 kW ja tuotanto noin 4 000 MWh metaania vuodessa. 

Osa metaanista tuotetaan uusiutuvasta vedystä ja kaatopaikkakaasun sisältämästä hiilidioksidista, osa on kaatopaikkakaasun sisältämää biopohjaista metaania. Metaani on tarkoitus käyttää ensisijaisesti liikennepolttoaineena. 

Metanoinnin avulla ilmastoa lämmittävästä ja päästöjä aiheuttavasta kaatopaikkakaasusta saadaan jalostettua hyödyntämiskelpoista uusiutuvaa polttoainetta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa euroa ja toteutusaika vuosina 2024–2026. 

Metanointihanke on ensimmäinen askel kohti LSJH:n visiota hiilen kierrätysratkaisuissa.