Kuljettajat & urakoitsijat

Täältä löydät tietoa kuljetusyrityksille ja urakoitsijoille, jotka asioivat jätekeskuksissamme.

Suurten jäte-erien vastaanotto tapahtuu jätekeskusten vaakatoimistoilla ja ajoneuvovaaoilla. Tietyt jätekuormat vaativat sähköisen siirtoasiakirjan. Jätekeskuksissamme käytetään Materialport -toiminnanohjausjärjestelmää, jossa siirtoasiakirjoja hallinnoidaan.

Jätelain mukaan jätteen haltijan tai kuljettajan on laadittava sähköinen siirtoasiakirja seuraavista jätteistä ennen jätteen siirron aloittamista: 

  • Vaaralliset jätteet 
  • Saostus- ja umpisäiliölietteet 
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteet 
  • Pilaantuneet maa-ainekset 
  • Muut rakennus- ja purkujätteet (mm. puujätteet, sekalainen rakennus- ja purkujäte) 

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle ja säilyttämisestä huolehtii kuljettaja.

Kuorma-autolla, traktorin peräkärryllä tai vaihtolavalla toimitetut jäte-erät luetaan suurkuormiksi, jolloin noudatetaan suurten jäte-erien hinnastoa. Lisäksi suurkuormista veloitetaan ajoneuvokohtainen punnitusmaksu 15 €/kerta (alv 0 %). Kaikista kuormista peritään vähimmäishinta 20 kg mukaan.

Suurkuormien vastaanottomaksut
Jätelaji
Käsittelymaksu €/tonni (alv 0 %)Käsittelymaksu €/tonni (alv 24 %)
Polttokelpoinen jäte, yhdyskuntajäte160,00198,40
Asbestia sisältävä jäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa)210,00260,40
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 0-150 mm)35,0043,40
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 150-1000 mm)50,0062,00
Betoni- ja tiilijäte (sivumitta yli 1000 mm)65,0080,60
Biojäte (kunnan vastuulla oleva)51,0063,24
Bitumikattohuopa (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa)222,00275,28
Haravointijäte kotitalouksista (ei punnitusmaksua)0,000,00
Haravointijäte, muu *30,0037,20
Hiekoitushiekka5,006,20
Hiekoitushiekka, sisältää jätettä95,00117,80
Jätettä sisältävä maa-aines kotitalouksista (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa)100,00124,00
Kannot70,0086,80
Karkeajäte kotitalouksista (suuri sekalainen lajittelua vaativa kuorma, pehmustetut huonekalut, kodin omat remonttijätteet) 214,00265,36
Loppujäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa)251,00311,24
Metalli (ei punnitusmaksua)0,000,00
Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita)370,00458,80
Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita)400,00496,00
Puujäte (ei punnitusmaksua)0,000,00
Risut (ei punnitusmaksua)0,000,00
Risujen ja haravointijätteen sekakuormat55,0068,20
Sadevesikaivoliete (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa)80,0099,20
Terveydenhuollon erityisjäte (käsin purettavat erät, vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa)250,00310,00
Viemärienpuhdistusliete (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa)197,00244,28
*Yritystoiminnasta, kunnan/kaupungin toiminnasta tai kunnan omistamalta yhtiöltä/toimijalta peräisin oleva haravointijäte.
Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvat jätteetKäsittelymaksu €/tonni (alv 0 %)Käsittelymaksu €/tonni (alv 24 %)
Kaatopaikkakelpoiset pilaantuneet maa- ja kiviainekset, teollisuus- ja prosessijätteet, tuotantojätteet ja muut yritysjätteet sekä erityiskäsittelyä vaativat jätteet, joille ei ole määritetty muuta erillistä käsittelymaksua, hyödyntämismahdollisuudesta, laadusta ja määrästä riippuen.0–350,000–434,00
Biojäte yrityksistä, luokka 3120,00148,80
Biojäte, esikäsiteltävä199,00246,76
Haravointijäte yrityksistä30,0037,20
Karkeajäte yrityksistä tai rakennustoiminnasta255,00316,20
LisämaksutMaksu €/h
(alv 0 %)
Maksu €/h
(alv 24 %)
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min)60,0074,40
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min)90,00111,60

Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Huomaathan, että:

  • Topinojan jätekeskuksessa Turussa ei vastaanoteta suurkuormina asbestia eikä loppujätettä.
  • Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa ei vastaanoteta suurkuormina bitumikattohuopaa, sadevesikaivolietettä eikä viemärienpuhdistuslietettä.
  • Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla ja Isosuon jätekeskuksessa Raisiossa otetaan vastaan suurkuormina vain puujätettä, risuja ja oksia.

Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.

Yritykset, jotka voivat vastaanottaa sähköisiä laskuja, saavat verkkolaskun suoraan omaan järjestelmäänsä sähköisesti. Verkkolaskuosoitteen voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Jätteenkäsittelymaksut laskutetaan kalenterikuukausittain. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä LSJH:n toimistolle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.

Olemme ulkoistaneet maksuhuomautusten lähettämisen Lowell Suomi Oy:lle. Lowell Suomi veloittaa maksumuistutuksen lähettämisestä oman hinnastonsa mukaisen maksun. Lisäksi laskuun lisätään viivästyskorko korkolain mukaan. Tämän jälkeen perintä jatkuu trattana.

Yritystoiminnassa syntyvä jäte käsitellään pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella. Yritykset, kaupat, yksityinen palvelutoiminta ja teollisuus- ja tuotantolaitokset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä.

Kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelylomake

Jätteen haltijalla tai muulla tuojalla on velvollisuus antaa riittävät tiedot kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi ennen jätteen toimittamista jätteen vastaanottoon. Kaatopaikkakelpoisuuden arviointimenettelyä sovelletaan kaikkiin kaatopaikalle sijoitettaviin jätteisiin. Ainoastaan yhdyskuntajätteen tai laadultaan
ja ominaisuuksiltaan siihen rinnastettavan jätteen, sekä asbestin osalta kaatopaikkakelpoisuutta ei tarvitse arvioida.

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjat laaditaan nykylakien ja -säädösten mukaan sähköisesti. Jos tähän ei ole edellytyksiä, voi siirtoasiakirjan poikkeuksellisesti laatia paperisena.

Katso käynnissä olevat kilpailutukset:

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) osakaskuntien alueelta kerätty asumisen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan saostussäiliö-, pienpuhdistamo- ja umpisäiliöliete tulee kuljettaa käsiteltäväksi LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. LSJH vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet. 

Jätekuorma voidaan käännyttää takaisin, jos se sisältää LSJH:n vastaanottoon soveltumatonta jätettä, jos jätteen vastaanotossa ei anneta riittäviä tietoja kuorman sisällöstä, jos kuormalle ei ole maksajaa tai kuormien virheellinen purkaminen on toistuvaa. Palautetut kuormat ilmoitetaan alueen valvoville ympäristöviranomaisille