Suurten jäte-erien vastaanotto

Suurten jäte-erien vastaanotto tapahtuu jätekeskustemme vaakatoimistoilla ja ajoneuvovaaoilla. Jätekeskuksissamme käytetään MaterialPort -toiminnanohjausjärjestelmää, jossa siirtoasiakirjoja laaditaan ja hallinnoidaan.

Suurkuormia vastaanottavat jätekeskuksemme sijaitsevat alla olevien lajitteluasemien yhteydessä.

HUOMIOITHAN, ETTÄ:

 • Topinojan jätekeskuksessa Turussa ei vastaanoteta suurkuormina asbestia eikä loppujätettä.
 • Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa ei vastaanoteta suurkuormina bitumikattohuopaa, sadevesikaivolietettä eikä viemärienpuhdistuslietettä.
 • Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla ja Isosuon jätekeskuksessa Raisiossa otetaan vastaan suurkuormina ainoastaan puujätettä, risuja ja oksia.

MaterialPort jätekeskuksen vaakatoimistolla 

Jätekeskusten vastaanotossa on suurille jäte-erille käytössä MaterialPort-toiminnanohjausjärjestelmä, jolla laaditaan kuormalle sähköinen siirtoasiakirja. Kuorman saapuessa vaakatoimistolle, henkilökunta täyttää kuorman tiedot järjestelmään. Jätteen tuottaja tai kuljetusliike voi myös itse käyttää MaterialPortia veloituksetta ja täyttää jätekuorman tiedot jo etukäteen MaterialPortiiin. Tämä nopeuttaa asiointia jätekeskuksessa. Henkilökunta tarkistaa tiedot vastaanotossa ja punnitsee ajoneuvon.

 • Vaaralliset jätteet 
 • Saostus- ja umpisäiliölietteet 
 • Hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteet 
 • Pilaantuneet maa-ainekset 
 • Muut rakennus- ja purkujätteet (mm. puujätteet, sekalainen rakennus- ja purkujäte) 
 • Laskutussopimus/asiakas 
 • Jätteen tuottaja 
 • Noutopaikka ja kunta, jossa jäte on syntynyt 
 • Jätteen laatu (jätteen laadun perusteella henkilökunta arvioi jätteelle soveltuvan käsittelyn) 
 • Toiminta, jossa jäte on syntynyt 
 • Kuljetusliike 

Huomioithan, että:

 • Nämä tiedot tarvitaan siirtoasiakirjaan riippumatta siitä, kirjataanko ne MaterialPortissa tai jossain muussa järjestelmässä.
 • Jos käytetään muuta järjestelmää kuin MaterialPort, on kuljettajan vastuulla toimittaa siirtoasiakirja jätekeskukselle sähköisessä muodossa.

Toimitusosoitteet: topinoja@lsjh.fi, korvenmaki@lsjh.fi, isosuo@lsjh.fi, rauhala@lsjh.fi

Toistuvasti asioiville asiakkaille ja kuljetusliikkeille voidaan myös myöntää oikeudet itsepalvelupunnitukseen. Tällöin kuljettaja voi punnita kuorman jätekeskuksen ajoneuvovaa’alla älypuhelimen, tabletin tai ajoneuvopäätteen Google Chrome-nettiselaimeen avatun MaterialPortin kautta. 

Vaakatoimiston henkilökunta opastaa ja auttaa aina tarvittaessa. Lisätietoa MaterialPortin käyttöönotosta saat ympäristösuunnittelija Kaisa Pesoselta, kaisa.pesonen@lsjh.fi.

MaterialPort tukee toimintaa

MaterialPortissa kaikki punnitustapahtumat ovat tallessa sekä kuljettajan saatavilla milloin ja missä tahansa. 

 • Punnitustositteen voi tarvittaessa tulostaa suoraan MaterialPortista.  
 • Punnitustapahtuman tarkemmat tiedot voi tarkistaa suoraan MaterialPortista esimerkiksi laskuntarkistuksen avuksi.
 • MaterialPortissa voi koostaa myös punnitustapahtumista raportin tarvittavilla rajauksilla ja tallentaa taulukkomuotoon.