Sähköinen siirtoasiakirja

Sähköisen siirtoasiakirjan laatiminen

Jätelain mukaan jätteen haltijan tai kuljettajan on laadittava sähköinen siirtoasiakirja seuraavista jätteistä ennen jätteen siirron aloittamista:  

  • Vaaralliset jätteet  
  • Saostus- ja umpisäiliölietteet 
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteet  
  • Pilaantuneet maa-ainekset  
  • Muut rakennus- ja purkujätteet (mm. puujätteet, sekalainen rakennus- ja purkujäte)

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle ja SIIRTO-rekisteriin sekä säilyttämisestä (3 v) huolehtii kuljettaja. Tämä koskee myös sellaisia kuormia, jotka noudetaan kotitaloudesta ammattilaisen toimesta.

Katso lyhyt video sähköisen siirtoasiakirjan käytöstä

Kuljettajan tulee toimittaa sähköinen siirtoasiakirja jätekeskuksen vastaanottoon. 

Topinojan lajitteluasema ja jätekeskus, Turku topinoja@lsjh.fi   

Korvenmäen lajitteluasema ja jätekeskus, Salo korvenmaki@lsjh.fi  

Isosuon lajitteluasema ja jätekeskus, Raisio isosuo@lsjh.fi   

Rauhalan lajitteluasema ja jätekeskus, Parainen rauhala@lsjh.fi 

Jätekeskuksissa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä MaterialPort, jonka avulla sähköisen siirtoasiakirjan voi veloituksetta laatia itse. Sovi MaterialPortin käytöönotosta ympäristösuunnittelija Kaisa Pesosen kanssa, kaisa.pesonen@lsjh.fi

Siirtoasiakirjat näppärästi eteenpäin MaterialPortilla

Jätekeskuksissamme on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä MaterialPort, johon kuljettaja voi rekisteröityä ja laatia siirtoasiakirjoja itse etukäteen. Tämä nopeuttaa jätekeskuksessa asiointia ja on avuksi myös jälkeenpäin, koska tapahtumat arkistoituvat MaterialPortiin ja ovat siellä kätevästi saavutettavissa ja raportoitavissa. MaterialPortista siirtoasiakirjat on myös helppo siirtää suoraan SIIRTO-rekisteriin.

LSJH:n toiminta-alueella kuljetettavien asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden siirtoasiakirjoista huolehtii joko lietteen kuljettaja tai LSJH. 

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella lietteiden kuljettaja huolehtii sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle, säilyttämisestä sekä tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin. Kuljettajan vastaanottopaikkaan toimittamista tiedoista tulee jatkossakin käydä ilmi lietteen laatu- ja määrätiedot, sekä tieto siitä, onko kyseessä kunnan vastuulle kuuluva liete vai yritystoiminnan liete. 

Kuljetusliikkeiden käytössä on edelleen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan siirtoasiakirjajärjestelmä, mutta sieltä siirtoasiakirjojen tiedot eivät siirry SIIRTO-rekisteriin.

LSJH:n järjestämissä kiinteiden jätteiden kuljetuksissa LSJH ohjeistaa urakoitsijoita sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisesta TCS-ajonohjausjärjestelmässä tai MaterialPort-järjestelmässä. LSJH huolehtii myös siirtoasiakirjojen säilyttämisestä ja siirtämisestä SIIRTO-rekisteriin. 

Asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksissa LSJH huolehtii urakoitsijoiden puolesta sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle, säilyttämisestä sekä tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin. LSJH:n urakoitsijat käyttävät kuljetuksissa TCS-ajonohjausjärjestelmää. Lisätietoa tarvittaessa ajonohjaus@lsjh.fi 

Paperinen siirtoasiakirja

 Siirtoasiakirjan voi laatia paperisena, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä. Tällöin jätteen haltijan tai kuljettajan tulee toimittaa paperisen siirtoasiakirjan tiedot käsin kirjaamalla SYKEn ylläpitämän SIIRTO-rekisterin käyttöliittymän (www.siirtorekisteri.fi ) kautta kolmen kuukauden kuluessa jätteen siirron päättymisestä. LSJH ei vastaa paperisten siirtoasiakirjojen tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin.