Yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikat

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. LSJH vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet. 

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet. 

Asumisessa syntyvän jätteen vastaanottopaikat

Asumisessa syntyviä jätteitä ovat esimerkiksi: 

  • asumisessa syntyvä kotitalousjäte, kuten polttokelpoinen jäte ja biojäte
  • sekalaiset asumisessa syntyvät jätteet, kuten rikkinäiset huonekalut ja muu irtaimisto
  • kodin vaaralliset jätteet
  • asumisen saostussäiliölietteet
  • asukkaiden itse tekemissä remonteissa syntyvä rakennus- ja purkujäte
  • asuinkiinteistön piha- ja puutarhatöissä syntyvät jätteet kuten haravointijäte, risut ja hiekoitushiekka

Nämä jätteet tulee aina viedä LSJH:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikat on määritelty jätehuoltomääräyksissä. 

Vastaanotto

Topinojan jätekeskus, Turku
Korvenmäen jätekeskus, Salo
Munaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskus, Uusikaupunki

Topinojan jätekeskus, Turku
Korvenmäen jätekeskus, Salo
Munaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskus, Uusikaupunki

Topinojan jätekeskus, Turku
Korvenmäen jätekeskus, Salo

HUOM! Jätteen vastaanotossa ilmoitettava, mistä kunnista jäte on kerätty. 

Tuottajavastuun alaiset jätteet ja niiden vastaanottopaikat

Tuottajat määrittelevät tuottajavastuunalaisten jätteiden vastaanottopaikat. Sähkölaitteiden, romurenkaiden, romuajoneuvojen, akkujen ja paristojen, keräyspaperin sekä pakkausten osalta tuotteen valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat vastaavat käytöstä poistetun tuotteen jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tällöin puhutaan tuottajavastuusta.

Näiden jätteiden osalta tuottajat määrittelevät jätteiden vastaanottopaikat, jotka voivat olla yrityksille ja kuluttajille eri paikat. Kuluttajien pakkausjätteet toimitetaan kuljetusjärjestelmästä riippumatta tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin kunnan eli käytännössä Lounais-Suomen Jätehuollon lukuun. 

Muiden jätteiden vastaanotto

Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte käsitellään pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella. Yritykset, kaupat, yksityinen palvelutoiminta ja teollisuus- ja tuotantolaitokset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä.