26.4.2024

Muutoksia Turun alueen kartonki- ja muovipakkausjäteastioiden tyhjennyspäiviin

Turun alueen takalastattavien kartonki- ja muovipakkausjätteiden tyhjennykset on reititetty uudestaan. Uudelleenreititys koskee kartonki- ja muovipakkauksien keräämiseen käytettyjä pyörällisiä 140–660 litraisia jäteastioita ja tuo mukanaan muutoksia tyhjennyspäiviin valtaosalle Turun alueen kiinteistöistä, joilla kyseisiä jätteitä kerätään. 

Kiinteistösi kartonki- ja muovipakkausjäteastioiden uuden tyhjennyspäivän voit tarkistaa OmaLSJH-palvelusta. Niissä kohteissa, jossa tyhjennyspäivä myöhentyy kolmella tai useammalla päivällä, suoritetaan veloitukseton tasaustyhjennys. Tasaustyhjennyksen ajankohdan voit tarkistaa sivustomme www.lsjh.fi chat-palvelun kautta.

Uusille tyhjennysreiteille siirtyminen kohtasi haasteita heti ensimmäisellä viikolla, kun viikon 17 alkupuolella alueellemme saapunut lumimyräkkä ja liukas ajokeli aiheuttivat myöhästymisiä alueen jäteastioiden tyhjennyksiin sekoittaen tyhjennysrytmit. Tämän vuoksi tyhjennyspäivä saattaa ensimmäisten viikkojen ajan poiketa muutamalla päivällä OmaLSJH:ssa näkyvästä päivästä. Huomioithan, että myös vapun ja helatorstain arkipyhien vuoksi jäteastioiden tyhjennyspäivät voivat poiketa yhdellä tai kahdella päivällä tavanomaisesta viikkojen 18 ja 19 aikana.

Uudelleenreitityksen taustalla on ajoreittien tehostaminen tilanteessa, jossa reittien varrelle on tullut lisää asiakkaita tyhjennystemme piiriin. Tehostaminen vähentää ajokilometrejä ja siten sekä kuljetuksista aiheutuvia päästöjä että ympäristökuormitusta. Uudelleenreititysten taustalla ovat myös kuljetusurakoitsijoiden kanssa käydyt keskustelut ja niissä esiin nousseiden kehitysideoiden huomioiminen.